Tuesday, April 14, 2009

Merepek time :D

Norny Borny Corny Dorny Forny Gorny Horny Jorny Korny Lorny Morny Norny Porny Qorny Rorny Sorny Torny Vorny Worny Xorny Yorny Zorny